Basic tips to improve financial habits financial habits

by bankobakuDGKj
0 commentด้วยความไม่แน่นอนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำ ชาวแอฟริกาใต้ควรคำนึงถึงผลกระทบที่วิถีชีวิตในปัจจุบันและการตัดสินใจทางการเงินในระยะสั้นของพวกเขามีต่อความผาสุกทางการเงินในอนาคตของพวกเขา Gugulethu Cele แห่ง CNBC Africa พูดคุยกับ Lizl Budhram หัวหน้าฝ่ายคำแนะนำที่ Old Mutual Personal Finance ซึ่งนำเสนอเคล็ดลับพื้นฐานบางประการในการปรับปรุงนิสัยทางการเงินของตนเอง .

Images related to the topic financial habits

Basic tips to improve financial habits

Basic tips to improve financial habits

Search related to the topic Basic tips to improve financial habits

#Basic #tips #improve #financial #habits
Basic tips to improve financial habits
financial habits
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Procter & Gamble: Success Factors in Analytics p&g finance manager

Related Posts

Leave a Comment