Skip to content
Home » Prayer For Eyes | Healing Prayer For Your Eyes financial healing prayer

Prayer For Eyes | Healing Prayer For Your Eyes financial healing prayerสวดมนต์เพื่อดวงตา | Healing Prayer For Your Eyes อย่าลืมสมัครรับคำอธิษฐานล่าสุดทั้งหมดที่อัปโหลดไปยังช่อง! 🙂 👈 คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มสมาชิกอธิษฐานของเราได้ที่นี่: 👈 คุณสามารถสนับสนุนและเป็นพันธมิตรกับกระทรวงได้ที่นี่: 👈 คุณสามารถซื้อสินค้าสำหรับพันธกิจได้ที่นี่: 👈 SOCIAL TWITTER: FACEBOOK: INSTAGRAM: เว็บไซต์: ยินดีต้อนรับสู่คำอธิษฐานเพื่อดวงตาของคุณ พระบิดาบนสวรรค์ เรารวมตัวกันที่นี่ทางออนไลน์และตกลงกันในพระนามที่ยอดเยี่ยมและทรงพลังของพระเยซู ที่ซึ่งมีการรวมตัวกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่นั่น คุณจะเป็นอย่างแน่นอน และทุกสิ่งที่เราเห็นด้วยที่จะสัมผัสคุณ จะต้องทำอย่างแน่นอน ฉันยกผู้ที่ดูวิดีโอนี้ขึ้นและเราตกลงกันและเงยหน้าขึ้น พระเจ้า ขอบพระคุณที่ส่งพระคำของพระองค์มารักษาสายตาของผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนี้ และช่วยพวกเขาให้พ้นจากความพินาศทั้งหมด พระเยซูทรงจ่ายเงินทั้งหมดเพื่อพวกเขา พระเยซูทรงเป็นพระคำที่ทรงเป็นเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเรา พระเยซูทรงแบกรับความเจ็บปวดและทรงแบกรับความเจ็บป่วย พระองค์ทรงถูกแทงทะลุเพราะการละเมิดของพวกเขา และถูกบดขยี้เพราะความชั่วช้าของพวกเขา การลงโทษเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาอยู่ที่พระองค์ และด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกเขาได้รับการรักษา… เราขอประกาศว่าพวกเขาจะนึกถึงพระวจนะของพระองค์พระบิดาและใคร่ครวญว่าพวกเขาเป็นใครในพระเยซู เราผูกสันติสุขของคุณไว้กับจิตวิญญาณของผู้ฟังในชื่อพระเยซู เรามาสู่บัลลังก์แห่งพระคุณอย่างกล้าหาญและนำเสนอผู้ที่ฟังอยู่ต่อหน้าคุณเพื่อการปลดปล่อย ฉันยืนอยู่ในช่องว่างและฉันกำลังอธิษฐานอยู่ตอนนี้โดยรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวฉันจับกับผู้ที่ฟังความชั่วร้ายที่จะพยายามจับพวกเขาให้เป็นทาส เราทำลายพลังของศัตรูในชีวิตของพวกเขาตอนนี้ ในพระนามของพระเยซู เราขอประกาศว่ากับดักและแผนการของศัตรูถูกเปิดเผย ไร้ประโยชน์และเป็นโมฆะ และสูญสิ้นไป ขอทรงช่วยผู้ที่ฟังถือโล่แห่งศรัทธาและดับลูกดอกเพลิงของปฏิปักษ์ที่จะมาต่อสู้กับพวกเขาโดยกล่าวว่าการรักษาไม่เหมาะสำหรับพวกเขา ตามข้อตกลง เราขอให้แผนการและการเรียกผู้ฟังของคุณเป็นจริง เราผูกมัดทั้งตัวของพวกเขา – วิญญาณ วิญญาณ และร่างกาย – กับสิ่งที่คุณปรารถนาสำหรับชีวิตของพวกเขา เราขอประกาศว่าพวกเขาเต็มใจและเชื่อฟังที่จะปฏิบัติตามพระองค์ พระองค์จะทรงนำพวกเขาอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอน พระดำริของพระคริสต์เป็นของพวกเขา และเราผูกมัดความคิด ความรู้สึก และความตั้งใจของพวกเขาไว้กับพระองค์ ทัศนคติเชิงลบและผิดศีลธรรมทุกอย่าง การเสพติด ความคิด ความปรารถนา นิสัย พฤติกรรม และความเชื่อ เรายกขึ้นหาคุณและปลดปล่อยมันจากการผูกมัดพวกเขาอีกต่อไปในพระนามของพระเยซู เราสูญเสียฐานที่มั่นเชิงลบในชีวิตของพวกเขาและทำลายพลังของพวกเขาในชีวิตของผู้ฟังในชื่อพระเยซู… ผู้ฟังทำตามพระประสงค์ของคุณ พวกเขาจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยจิตวิญญาณ จิตวิญญาณ และร่างกาย ขอบคุณพระบิดาที่พระเยซูทรงสำแดงให้ประจักษ์ว่าพระองค์อาจทำลายงานของมาร ผลงานของมารถูกทำลายในชีวิตของผู้ฟังในนามของพระเยซู ผู้ฟังเดินในอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นความชอบธรรม สันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์! สรรเสริญพระเจ้า! ขอบพระคุณที่ผู้ฟังจะเจริญรุ่งเรืองและมีสุขภาพพลานามัย แม้วิญญาณของพวกเขาจะเจริญรุ่งเรือง ขอบคุณที่การรักษากำลังไหลอยู่ในสายตาของพวกเขาในตอนนี้ในชื่อพระเยซู เราเชื่อว่าเราได้รับและขอบคุณในพระนามที่ยอดเยี่ยมของพระเยซู ฮาเลลูยา! อาเมน ข้อพระคัมภีร์: สุภาษิต 4:20-22 Exo 15:26 สดุดี 107:19-21 Exo 23:25 อสย 53:4-5 สดุดี 41-:2-3 มธ 8:17 มธ 9:35 ลูกา 8:43-48 1 ปฐก 2:24 ยากอบ 5:16 สดุดี 34:17 สดุดี 107:6 2 ซมอ 22:2 สดุดี 50:15 ยากอบ 5:16 สดุดี 34:4 กท. 5:1 ยอห์น 8:32 ยอร์ 1:7-8 2 ปต. 2 :9 Mat 10:1 หากคุณต้องการให้คนอื่นอธิษฐานกับคุณต่อไป: คำอธิษฐานเพื่อการรักษาในชื่อพระเยซู คำอธิษฐานเพื่อพระเยซูคริสต์ คำอธิษฐานเพื่อชีวิตคู่คำอธิษฐานเพื่อสามีที่นับถือพระเจ้า คำอธิษฐานเพื่อการลดน้ำหนักที่เหนือธรรมชาติ คำอธิษฐานสำหรับแคนาดา คำอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อยจากตัณหา คำอธิษฐานเพื่อการคุ้มครองครอบครัว คำอธิษฐานเพื่อความรอด คำอธิษฐานเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ©ลิขสิทธิ์ DailyEffectivePrayer.com คำอธิษฐานเพื่อดวงตา #prayerforeyes #prayerforhealingeyes #prayerforhealing

See also  10 X10お絵かきロジックパズル-解決方法 | 無料 ゲーム 10x10 最も閲覧された投稿

Table of Contents

See also  狼ゲームアナザー実況 2021/05/27の24時間限定ストーリー | コウリツ 最も閲覧された投稿

Images related to the topic financial healing prayer

Prayer For Eyes | Healing Prayer For Your Eyes

Search related to the topic Prayer For Eyes | Healing Prayer For Your Eyes

#Prayer #Eyes #Healing #Prayer #Eyes
Prayer For Eyes | Healing Prayer For Your Eyes
financial healing prayer
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

49 thoughts on “Prayer For Eyes | Healing Prayer For Your Eyes financial healing prayer”

  1. HEAVENLY FATHER GOD 🙏 PLEASE APPLY THE BLOOD OF JESUS CHRIST UPON THE EYES ❤️ OF MYSELF AND MY LOVED ONES ❤️ PETS AND KEEP US W/ HEALTHY EYESIGHT!! AS ALWAYS 🌹 FATHER GOD SWEET ❤️ JESUS WE ARE GRATEFUL FOR ALL BLESSINGS RECIEVED!! AMEN!! 🙏❤️🌹🙌

  2. Thank you Father for hearing my daughter Jekeva. AMEN 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

  3. Thank you for healing my eyes Lord. Holy Spirit your healing power filled my right eyes. Your blood I plead over my eyes. You are amazing Father. Amen

  4. Glory be to God our father! Hallelujah! Hallelujah! All praises to the Most High! Through the blood of your son Jesus christ I am restored! May God place a hedge of protection around you and your family! May the lord continue to walk with you. All praises.

  5. In the name of jesus I pray that he may restore my eyesight for it is failing eyesight is a very essential element for survival I ask in the precious name of jesus to that my vision be put back to a normal stage so I can function normally in jesus mighty name I pray amen

  6. I AGREE, BELIEVE, ACCEPT AND RECEIVE THIS MIGHTY PRAYER IN JESUS MIGHTY, MIGHTY NAME, AMEN. GLORY TO GOD, HALLELLUIA, PRAISE JESUS!!! THANK YOU LORD FOR YOUR MIGHTY BLESSED, POWERFUL HEALING POWER .

  7. AMEN 🙏🏾 I surrender receive love and healing from GOD 🕊️ for my eyes in❤️ JESUS name, AMEN 🙌🏾 HALLELUJAH!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *