Prayer For Eyes | Healing Prayer For Your Eyes financial healing prayer

by bankobakuDGKj
49 commentsสวดมนต์เพื่อดวงตา | Healing Prayer For Your Eyes อย่าลืมสมัครรับคำอธิษฐานล่าสุดทั้งหมดที่อัปโหลดไปยังช่อง! 🙂 👈 คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มสมาชิกอธิษฐานของเราได้ที่นี่: 👈 คุณสามารถสนับสนุนและเป็นพันธมิตรกับกระทรวงได้ที่นี่: 👈 คุณสามารถซื้อสินค้าสำหรับพันธกิจได้ที่นี่: 👈 SOCIAL TWITTER: FACEBOOK: INSTAGRAM: เว็บไซต์: ยินดีต้อนรับสู่คำอธิษฐานเพื่อดวงตาของคุณ พระบิดาบนสวรรค์ เรารวมตัวกันที่นี่ทางออนไลน์และตกลงกันในพระนามที่ยอดเยี่ยมและทรงพลังของพระเยซู ที่ซึ่งมีการรวมตัวกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่นั่น คุณจะเป็นอย่างแน่นอน และทุกสิ่งที่เราเห็นด้วยที่จะสัมผัสคุณ จะต้องทำอย่างแน่นอน ฉันยกผู้ที่ดูวิดีโอนี้ขึ้นและเราตกลงกันและเงยหน้าขึ้น พระเจ้า ขอบพระคุณที่ส่งพระคำของพระองค์มารักษาสายตาของผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนี้ และช่วยพวกเขาให้พ้นจากความพินาศทั้งหมด พระเยซูทรงจ่ายเงินทั้งหมดเพื่อพวกเขา พระเยซูทรงเป็นพระคำที่ทรงเป็นเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเรา พระเยซูทรงแบกรับความเจ็บปวดและทรงแบกรับความเจ็บป่วย พระองค์ทรงถูกแทงทะลุเพราะการละเมิดของพวกเขา และถูกบดขยี้เพราะความชั่วช้าของพวกเขา การลงโทษเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาอยู่ที่พระองค์ และด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกเขาได้รับการรักษา… เราขอประกาศว่าพวกเขาจะนึกถึงพระวจนะของพระองค์พระบิดาและใคร่ครวญว่าพวกเขาเป็นใครในพระเยซู เราผูกสันติสุขของคุณไว้กับจิตวิญญาณของผู้ฟังในชื่อพระเยซู เรามาสู่บัลลังก์แห่งพระคุณอย่างกล้าหาญและนำเสนอผู้ที่ฟังอยู่ต่อหน้าคุณเพื่อการปลดปล่อย ฉันยืนอยู่ในช่องว่างและฉันกำลังอธิษฐานอยู่ตอนนี้โดยรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวฉันจับกับผู้ที่ฟังความชั่วร้ายที่จะพยายามจับพวกเขาให้เป็นทาส เราทำลายพลังของศัตรูในชีวิตของพวกเขาตอนนี้ ในพระนามของพระเยซู เราขอประกาศว่ากับดักและแผนการของศัตรูถูกเปิดเผย ไร้ประโยชน์และเป็นโมฆะ และสูญสิ้นไป ขอทรงช่วยผู้ที่ฟังถือโล่แห่งศรัทธาและดับลูกดอกเพลิงของปฏิปักษ์ที่จะมาต่อสู้กับพวกเขาโดยกล่าวว่าการรักษาไม่เหมาะสำหรับพวกเขา ตามข้อตกลง เราขอให้แผนการและการเรียกผู้ฟังของคุณเป็นจริง เราผูกมัดทั้งตัวของพวกเขา – วิญญาณ วิญญาณ และร่างกาย – กับสิ่งที่คุณปรารถนาสำหรับชีวิตของพวกเขา เราขอประกาศว่าพวกเขาเต็มใจและเชื่อฟังที่จะปฏิบัติตามพระองค์ พระองค์จะทรงนำพวกเขาอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอน พระดำริของพระคริสต์เป็นของพวกเขา และเราผูกมัดความคิด ความรู้สึก และความตั้งใจของพวกเขาไว้กับพระองค์ ทัศนคติเชิงลบและผิดศีลธรรมทุกอย่าง การเสพติด ความคิด ความปรารถนา นิสัย พฤติกรรม และความเชื่อ เรายกขึ้นหาคุณและปลดปล่อยมันจากการผูกมัดพวกเขาอีกต่อไปในพระนามของพระเยซู เราสูญเสียฐานที่มั่นเชิงลบในชีวิตของพวกเขาและทำลายพลังของพวกเขาในชีวิตของผู้ฟังในชื่อพระเยซู… ผู้ฟังทำตามพระประสงค์ของคุณ พวกเขาจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยจิตวิญญาณ จิตวิญญาณ และร่างกาย ขอบคุณพระบิดาที่พระเยซูทรงสำแดงให้ประจักษ์ว่าพระองค์อาจทำลายงานของมาร ผลงานของมารถูกทำลายในชีวิตของผู้ฟังในนามของพระเยซู ผู้ฟังเดินในอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นความชอบธรรม สันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์! สรรเสริญพระเจ้า! ขอบพระคุณที่ผู้ฟังจะเจริญรุ่งเรืองและมีสุขภาพพลานามัย แม้วิญญาณของพวกเขาจะเจริญรุ่งเรือง ขอบคุณที่การรักษากำลังไหลอยู่ในสายตาของพวกเขาในตอนนี้ในชื่อพระเยซู เราเชื่อว่าเราได้รับและขอบคุณในพระนามที่ยอดเยี่ยมของพระเยซู ฮาเลลูยา! อาเมน ข้อพระคัมภีร์: สุภาษิต 4:20-22 Exo 15:26 สดุดี 107:19-21 Exo 23:25 อสย 53:4-5 สดุดี 41-:2-3 มธ 8:17 มธ 9:35 ลูกา 8:43-48 1 ปฐก 2:24 ยากอบ 5:16 สดุดี 34:17 สดุดี 107:6 2 ซมอ 22:2 สดุดี 50:15 ยากอบ 5:16 สดุดี 34:4 กท. 5:1 ยอห์น 8:32 ยอร์ 1:7-8 2 ปต. 2 :9 Mat 10:1 หากคุณต้องการให้คนอื่นอธิษฐานกับคุณต่อไป: คำอธิษฐานเพื่อการรักษาในชื่อพระเยซู คำอธิษฐานเพื่อพระเยซูคริสต์ คำอธิษฐานเพื่อชีวิตคู่คำอธิษฐานเพื่อสามีที่นับถือพระเจ้า คำอธิษฐานเพื่อการลดน้ำหนักที่เหนือธรรมชาติ คำอธิษฐานสำหรับแคนาดา คำอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อยจากตัณหา คำอธิษฐานเพื่อการคุ้มครองครอบครัว คำอธิษฐานเพื่อความรอด คำอธิษฐานเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ©ลิขสิทธิ์ DailyEffectivePrayer.com คำอธิษฐานเพื่อดวงตา #prayerforeyes #prayerforhealingeyes #prayerforhealing

Images related to the topic financial healing prayer

Prayer For Eyes | Healing Prayer For Your Eyes

Search related to the topic Prayer For Eyes | Healing Prayer For Your Eyes

#Prayer #Eyes #Healing #Prayer #Eyes
Prayer For Eyes | Healing Prayer For Your Eyes
financial healing prayer
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Best Financial Advice for Entering Your 30s (Are You Behind?) financial advice

Related Posts

49 comments

Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏❣

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💟

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💞

Reply
Rachel Carranza 13/10/2021 - 6:01 PM

Prayer for healing eyes and mouth amen

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💖

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏❤

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏❣

Reply
Khoo Gin Hoon 13/10/2021 - 6:01 PM

Thankyou for healing my eye Amen

Reply
Keely Hase 13/10/2021 - 6:01 PM

I'm praying for my eyes to be clear i received it in the mighty name of Jesus amen and every one else

Reply
Cynthia Saunders 13/10/2021 - 6:01 PM

HEAVENLY FATHER GOD 🙏 PLEASE APPLY THE BLOOD OF JESUS CHRIST UPON THE EYES ❤️ OF MYSELF AND MY LOVED ONES ❤️ PETS AND KEEP US W/ HEALTHY EYESIGHT!! AS ALWAYS 🌹 FATHER GOD SWEET ❤️ JESUS WE ARE GRATEFUL FOR ALL BLESSINGS RECIEVED!! AMEN!! 🙏❤️🌹🙌

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💟

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💕

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💖

Reply
Bernadette L Pratt 13/10/2021 - 6:01 PM

AMÉN 🙏🏽

Reply
Angela Person 13/10/2021 - 6:01 PM

Thank you Father for hearing my daughter Jekeva. AMEN 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

Reply
Arosh Ali 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen and thanks for the prayer

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏❤

Reply
Eva Mcneio 13/10/2021 - 6:01 PM

God said I belive it 🙏

Reply
Eva Mcneio 13/10/2021 - 6:01 PM

AMEN I recieve it

Reply
Jocelyn Baez 13/10/2021 - 6:01 PM

Thank you Lord

Reply
Shirley Minassian 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen, I am in agreement with this prayer. Please Lord give my son good health. Thank you Lord Jesus. ❤🙏

Reply
Angela Person 13/10/2021 - 6:01 PM

I agree,Amen 🙏 🙌 👏 😊❤ 😊 ❤ 🙏

Reply
Eva Mcneio 13/10/2021 - 6:01 PM

AMEN AMEN Hallelujah 🙏

Reply
Theresa Pringle 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen,Glory to God

Reply
Antoinette Lamontagna 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen! Praise Jesus my Lord and my Savior!

Reply
Tiekie Kok 13/10/2021 - 6:01 PM

Thank you for healing my eyes Lord. Holy Spirit your healing power filled my right eyes. Your blood I plead over my eyes. You are amazing Father. Amen

Reply
Shianne Xiong 13/10/2021 - 6:01 PM

I agree and receive in the name of Jesus christ amen thank u God

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💟

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💞

Reply
Renee Rodney 13/10/2021 - 6:01 PM

Glory be to God our father! Hallelujah! Hallelujah! All praises to the Most High! Through the blood of your son Jesus christ I am restored! May God place a hedge of protection around you and your family! May the lord continue to walk with you. All praises.

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💖

Reply
Shawn Bowden 13/10/2021 - 6:01 PM

In the name of jesus I pray that he may restore my eyesight for it is failing eyesight is a very essential element for survival I ask in the precious name of jesus to that my vision be put back to a normal stage so I can function normally in jesus mighty name I pray amen

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏❤

Reply
Mary Clark 13/10/2021 - 6:01 PM

I believe and receive this prayer in Jesus name amen

Reply
Northern Star 13/10/2021 - 6:01 PM

We Believe & Receive Everything We Just Prayed For Amen 🙏🏾

Reply
Grazyna Urbanek 13/10/2021 - 6:01 PM

I agree in Jesus name.

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏❣

Reply
Silvina Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

AMEN!! Thank you nena

Reply
Lydia Ferguson 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen!!!

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💟

Reply
Eby B Joseph 13/10/2021 - 6:01 PM

Please pray for my eyes which is affected with double vision🙏

Reply
Christine Louis 13/10/2021 - 6:01 PM

I need god in my life

Reply
Eva Mcneio 13/10/2021 - 6:01 PM

I receive it in Jesus name AMEN

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💞

Reply
Antoinette Lamontagna 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen! Praise Jesus my Lord and my Savior,!

Reply
Pure Wing 13/10/2021 - 6:01 PM

I AGREE, BELIEVE, ACCEPT AND RECEIVE THIS MIGHTY PRAYER IN JESUS MIGHTY, MIGHTY NAME, AMEN. GLORY TO GOD, HALLELLUIA, PRAISE JESUS!!! THANK YOU LORD FOR YOUR MIGHTY BLESSED, POWERFUL HEALING POWER .

Reply
vickie Patterson 13/10/2021 - 6:01 PM

AMEN AMEN AMEN

Reply
M H 13/10/2021 - 6:01 PM

AMEN 🙏🏾 I surrender receive love and healing from GOD 🕊️ for my eyes in❤️ JESUS name, AMEN 🙌🏾 HALLELUJAH!

Reply
Elena Garcia 13/10/2021 - 6:01 PM

Amen 🙏💝

Reply

Leave a Comment