Tag:

วิศวกรรมJohn Drzik ประธานบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ Oliver Wyman กล่าวถึงวิกฤตการเงินโลกในขณะที่เขากล่าวปาฐกถาพิเศษในงานฉลองครบรอบ 10 ปีของ Department of Operations Research and Financial Engineering ของ Princeton .

Images related to the topic financial engineering

John Drzik: Financial engineering and operations research

Search related to the topic John Drzik: Financial engineering and operations research

#John #Drzik #Financial #engineering #operations #research
John Drzik: Financial engineering and operations research
financial engineering
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail