The 4 Worst Girlbossy MLM Phrases, Ranked financial diet

by bankobakuDGKj
38 commentsในตอนนี้ ผู้หญิงคนหนึ่งจัดอันดับข้อความการรับสมัคร MLM ที่แย่ที่สุดที่เธอเห็นบนโซเชียลมีเดีย บทความวิดีโอรายสัปดาห์ “Making It Work” แสดงให้เห็นว่าผู้คน *จริง* ได้ยกระดับชีวิตส่วนตัวหรือการเงินด้วยวิธีที่มีความหมายอย่างไร การทำให้ชีวิตทำงานเพื่อคุณไม่ได้หมายความว่าจะรวยเพียงเพราะเห็นแก่เงินเท่านั้น หมายถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่คุณมีเพื่อสร้างชีวิตที่คุณรัก ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของคุณ และในขณะที่การจัดการเงินเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับทุกคน แต่ก็ไม่มี “วิธีที่ถูกต้อง” ที่จะดำเนินการ คุณต้องคิดให้ออกว่าสิ่งใดดีที่สุดสำหรับ *คุณ* อย่างเต็มที่ จากบทความโดย Jazmine Reed-Clark: วิดีโอโดย Grace Lee เข้าร่วมช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษ: เว็บไซต์ The Financial Diet: Facebook: Twitter: Instagram: .

Images related to the topic financial diet

The 4 Worst Girlbossy MLM Phrases, Ranked

The 4 Worst Girlbossy MLM Phrases, Ranked

Search related to the topic The 4 Worst Girlbossy MLM Phrases, Ranked

#Worst #Girlbossy #MLM #Phrases #Ranked
The 4 Worst Girlbossy MLM Phrases, Ranked
financial diet
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Top 9 Books Financial Books For 2020 financial books

Related Posts

38 comments

Petitio Principii 16/10/2021 - 7:24 PM

Good overall message, only thing worthy of criticism is the praise for "the secret," which is basically a mash-up of pseudo-science endorsing this very kind of self-delusional "toxic positivity."

Reply
David Harrison 16/10/2021 - 7:24 PM

You're not a business owner you're an unpaid sales rep.

Reply
Mushiixx 16/10/2021 - 7:24 PM

This video es gold.

Reply
Marta Villanueva 16/10/2021 - 7:24 PM

'Making money scrolling' is such a get-rich-quick lie to add to the collection.

Reply
Evelyn Baron 16/10/2021 - 7:24 PM

I would like to add my sister to the list of toxic employers … until she wasn't . People do change; her demographic is not only mostly female (definitely not race or income specific) but interested in her as someone who promotes life as a journey etc. We're not talking right now, actually since the beginning of Covid 19, what is wrong with this picture? Nothing, I would argue; nothing changed in our personal dynamics; it is what it is. We dislike each other. I would argue that the girl boss sometimes is just someone's nature. Since the beginning of time she knew how to get other people to do stuff for her etc. Just witnessing a rift in my own family that might be helpful; my Dad was born in 1908 in the former Yugoslavia, 50 when I was born, math etc. my 1st Bob Dylan album, truly self-made man … in Canada .. except that he'd had a great education, learnt Latin, 2 degrees in structural engineering and architecture, worked at Cinecitta after the war which was PTSD land … you get the picture. He develops Alzheimers, loses a self-made fortune, and the fortunate one, my sis, disavows him; in her philosophy, Horatio, people conveniently are responsible for their illnesses…. I am commenting here only because (WWII obviously tip of iceberg and tx God I grew up with Monty Python) people aren't rational. This channel is amazing but people are an endless source of amazement to me, good and bad. Love your channel! Glad you like older women's point of view; Tom Nicolas is a young academic who reminds me vr much of myself at his age and love watching the soul searching and the pageantry as well as all the false steps, tx!!

Reply
Bee 16/10/2021 - 7:24 PM

I used to really love these type of anti-mlm videos but where’s the info to give us healthier ideologies to shift to?!?

Reply
MFae 16/10/2021 - 7:24 PM

Loved this video.

Reply
Sharon Balcaran-Grantham 16/10/2021 - 7:24 PM

It really diminishes the point you are trying to make when the ad the follows the video is about an MLM and how “so many other women are making money right now, why aren’t I?”

Your making as cents revenue off of something you just said was toxic.

Reply
Maya PS 16/10/2021 - 7:24 PM

Ahaha yasss i can't stand MLMs and girl boss bullies!

Reply
s 9 16/10/2021 - 7:24 PM

Ewww you believe in The Secret eye roll 🙄

Reply
TopPapaya365 16/10/2021 - 7:24 PM

"Unapologetic believer in The Secret"?? Hard Pass.

Reply
Christina Luv 16/10/2021 - 7:24 PM

I was with it until she said she was a "believer in the secret" …. ummm no thanks.

Reply
Woman Roaring 16/10/2021 - 7:24 PM

A coworker of mine years ago asked me to go with him to an MLM meeting. I went, I liked my coworker (as a person, not romantically) and he wasn't totally honest about what the meeting was. I spoke with the lead speaker before and asked a few questions. After he explained how you not only make money from selling the products you make money from recruiting more people. I said so it's a pyramid scheme. He said NO, no pyramid. ok sure. Then while he was doing his spiel and clicking through his slideshow one of the images was an inverted pyramid. I loudly said, "that's still a pyramid". I felt bad for my coworker, I tried to explain why it wasn't going to be profitable for him (he was our outside salesman, he was a good salesman but this wasn't a guaranteed check like our company). I am not good at sales, I have friends who regularly try to recruit me into their MLMs like they're trying to help me out but I'm not interested in that type of business and I just hate doing sales. The job where the salesman tried to recruit me was one place where my boss tried to force me to do sales, I am a graphic designer, I have other talents and skills but I hate doing sales, I don't have the right attitude for it, I"m like, do you want it or not? I'm likeable at work, clients love to chat with me and I can upsell if they're already buying something, if I notice they're getting say X and Y is only a few dollars more and a better deal then I'll suggest that and say why but if I think it's better for them, if not I don't say anything. Because of that people always think I'll be a good salesperson but I hate trying to convince people they need something when I don't know if they do or taking the time to get them to buy something or just haggling prices, I hate haggling. Some people look at it as fun or something they need to do but I hate it, as a consumer and the worker…so I explain this to people and they still try to convince me and say all these, well it doesn't take much effort, you have time, you have all these internet friends, blah blah, ya I have a lot of Facebook friends, if I started posting about selling crap I would have 5 friends, the 5 people who stopped using fb but still have profiles…anyway I'm babbling…I hate the pressure of these companies. One thing they say also that is horrible, well you spend X on products by a celebrity why not spend that same amount supporting your friend? well, the eye cream I bought from you dried out my eyes but the eye cream I bought from said celebrity actually hydrated them so that's why. I've bought products from friends but if they don't work or are just crap then I stop. I want to support my friends but I need good products. If I can go to target and get a comparable spatula for $4 why would I buy your pampered chef one for $20? I'm not rich, I don't have money to burn. I'd rather just give my friend $10 cash than buy a crap product I don't need.

Reply
emptythecan 16/10/2021 - 7:24 PM

haha, I have only heard of mlm as "men loving men", so I had a confused moment. Cool video though!

Reply
Cathy Bryant 16/10/2021 - 7:24 PM

This would be such a brilliant video if not for the way she undermines herself completely by endorsing The Secret. Victim-blaming cult, anyone?

Reply
The Brightest Rainbow Ever 16/10/2021 - 7:24 PM

You had me at “even my third eye rolled” lol 😂 I must admit that is a new one. It was the best line for me. Haha 😂 Yes these statements are very cringy. As someone who has fallen for the MLM twice I learned my lesson by the second time. It truly is so easy to fall into those lies and feel pressured.

Reply
J SmithSemper 16/10/2021 - 7:24 PM

If only the right people were watching this!

Reply
Jason Christian 16/10/2021 - 7:24 PM

I make huge profit on my investment since I started trading with Mrs. Tammy Waggle, her trading strategies are top notch.

Reply
Tal Aronson 16/10/2021 - 7:24 PM

Whoever wrote this article needs to take a look at criticism of "The Secret." Dangerous nonsense!

Reply
Vibha B 16/10/2021 - 7:24 PM

Sass-lighting??? 💀💀💀

Reply
Chrystal Bess Redding 16/10/2021 - 7:24 PM

Great topic TFD! Just remember to give us some positive advice or pos outcomes. I went to your main page, too many videos on MLM.
I dodged them many years ago. Lost friends to the pyramid scammers but we moved on. Thank you guys! ✌

Reply
The Dana Yi Show 16/10/2021 - 7:24 PM

"1 out of 2 eyeballs" LOL, but in all seriousness, really agree with commentary on the MLM-"culture", great video!

Reply
Lola 16/10/2021 - 7:24 PM

I <3 this channel, speaks to my soul

Reply
DeDraconis 16/10/2021 - 7:24 PM

I see a lot of criticism of "The Secret" comment, but I have no idea what that is. Uh, let me in on it? ^^

Reply
Dave Vaughan 16/10/2021 - 7:24 PM

An alternative to number three from another language is "Jha-yo" (jia-you). The literal translation from mandarin is "add oil," but it's more accurately a supportive phrased used to encourage the hard work and dedication of loved ones or friends.

Reply
studiowigglytuff 16/10/2021 - 7:24 PM

THANK YOU!

Reply
ccap3211 16/10/2021 - 7:24 PM

I haven’t heard many mlm “girl bosses” use phrases like “yass queen” and “slay”. Those phrases are more prevalent amongst gay men and drag queens.

Reply
Tami 16/10/2021 - 7:24 PM

lost me when she said "as someone who is an unapologetic believer in The Secret.."….girl. No.

Reply
justin basco 16/10/2021 - 7:24 PM

Like is merited just for the 3 eyeroll rating.

Reply
Becka Janse 16/10/2021 - 7:24 PM

Good topic but definitely lost some credibility when you randomly mentioned "The Secret" — really? 2 eyerolls…

Reply
triss gray 16/10/2021 - 7:24 PM

Those things are like little cults … i always know when some MLM bafoon is trying to talk me into something they all say the same stuff ……. i even saw them having one od their parties n trying to harass poor amish people one of em made a girl cry

Reply
Imola Szilagyi 16/10/2021 - 7:24 PM

I think a big issue in our society is that people associate all their worth with their job, as in if you're not working you're wasting time, you're not creating value and i find this very toxic.
(Curious to see which fake financial diet channel comments the standard bs on my post 🤣 )

Reply
Hannah Tangi Elliott 16/10/2021 - 7:24 PM

Love the eye roll ratings 😆

Reply
Alexander Levi 16/10/2021 - 7:24 PM

Crypto keeps going down everyday but all I can say this is the best time to invest better in it because I'm few weeks Bitcoin will be f***king hot

Reply
Margalida Nadal 16/10/2021 - 7:24 PM

This vídeo Was sooooo necessary

Reply
Chris Hon 16/10/2021 - 7:24 PM

“As someone who is an unapologetic believer of The Secret”

Now my eyes are rolling.

Reply
Kaell Steers 16/10/2021 - 7:24 PM

If your list was longer, I'd add "be your own boss". If you're part of an MLM, you're a pawn.

Reply
Naffy70 16/10/2021 - 7:24 PM

"Even my third eye is rolling.." 😄😄😄😄

Reply

Leave a Comment